Άρθρα Μελών Σ.Ε.Α.Ν.Καβάλας


Ο ΑΠΟΘΑΝΩΝ ΔΕΔΙΚΑΙΩΤΑΙ                                                                                                                                          Ο Απόστολος Παύλος είπε ." Ο γαρ αποθανών δεδικαίωται της αμαρτίας"                                                      Η συχνή επικράτηση της παρερμηνείας στους επικηδείους είναι ότι "με τον θάνατό του ένας άνθρωπος δικαιώθηκε για ό,τι έκανε στη ζωή του". Αυτό σαν γενική άποψη προκαλεί το ερώτημα ,από τι δικαιώνεται ο φονιάς, ο αιμομίκτης, ο βιαστής, ο βασανιστής, ο δολοφόνος τρομοκράτης ;                      Ο θάνατος με οποιονδήποτε τρόπο εξαγνίζει ; Αν είναι δυνατόν ! Δηλαδή συγχωρούνται τα πάντα λόγω αναχωρήσεως στο επέκεινα ; Η ορθή γενική ερμηνεία και ερμηνευτική θέση για τη ρήση του Παύλου είναι "ότι αφού απέθανε δεν μπορεί πλέον να αμαρτήσει εγκληματώντας διότι, ό,τι έπραξε ζωντανός δεν παραγράφεται, δεν ακυρώνεται, όσο και αν αγιογραφείται στους επικήδειους".

                                                                                                                                                     Βασίλειος T. Πασάλης


"Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ και ο αρχαίος πολιτισμός της συγκροτούν μαζί με τους αντίστοιχους πολιτισμούς της Αθήνας και της Σπάρτης , ένα αδιατάρακτο πλέγμα της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας.                                  Η Μακεδονία διατηρεί για την Ελλάδα το ιστορικό βάθος, την ιστορική παράδοση που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση αλλά και την "ιερότητα" των Εθνικών Θυσιών ,ειδικά στη σύγχρονη εποχή που που της προσδίδουν μια τεράστια ιστορική διαχρονικότητα στο πλαίσιο του Ελλαδικού χώρου, αλλά βέβαια και του σύγχρονου Ελληνικού κράτους".                                                                                                                                                                                                                                                                         Βασίλειος T. Πασάλης