Αιτήσεις με Απαιτούμενα ΔικαιολογητικάΣυνάδελφοι, με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι Ταυτότητες Εφέδρων Αξιωματικών που έχουν εκδοθεί πριν την 01.06.2016, είναι πλέον ΑΚΥΡΕΣ και θα πρέπει να αντικατασταθούν. 

Πριν τη συμπλήρωση της Αίτησης παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες στο πίσω μέρος αυτής.Παροχές προς τους Εφέδρους Αξιωματικούς του Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας

Όλοι οι Έφεδροι σε Εφεδρεία Αξιωματικοί και Ανθυπασπιστές και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι εκτός των τάξεων του ενεργού Στρατού και εγγράφονται μέλη των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (ΣΕΑΝ), εφοδιάζονται με δελτίο ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητα τους και που εκδίδεται από τη ΓΔΟΣΥ/ΔΕΠΑΘΑ (ΦΕΚ τΒ 1415/19 Μαΐ 2016). Τα δελτία χορηγούνται δωρεάν.

Οι παροχές προς τους Έφεδρους Αξιωματικούς Μέλη του Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας είναι οι εξής :

α) Είσοδος στην Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Καβάλας για σίτιση ή καφέ ή για προμήθεια γεύματος σε πακέτο για το σπίτι σε πολύ χαμηλή - συμβολική τιμή κατόπιν Αίτησης Σιτίσεως στη Λ.Α.Φ. Καβάλας.

β) Είσοδος σε Λέσχες Αξιωματικών Φρουράς σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδας με την επίδειξη της Ταυτότητας του Εφέδρου Αξιωματικού.

γ) Σίτιση τέκνου, που σπουδάζει σε οποιαδήποτε Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς όπως για παράδειγμα Ιωάννινα, Ρόδος, Λήμνος, Ξάνθη, Κομοτηνή κτλ. εκτός Θεσσαλονίκης και Αθηνών.

δ) Είσοδος στα Στρατιωτικά Πρατήρια με την επίδειξη της Ταυτότητας του Εφέδρου Αξιωματικού. 

ε) Είσοδος σε Κ.Α.Α.Υ. Νέας Περάμου και Κ.Α.Α.Υ. Κεραμωτής κατόπιν βεβαιώσεως του Συνδέσμου.          (H τυχόν, μέχρι σήμερα, είσοδος των μελών μας στα ΚΑΑΥ, δεν βασίζεται σε τεκμηριωμένο πάγιο δικαίωμά μας, μέσω σχετικών πάγιων διαταγών (ΠΔ), αλλά σε εθιμικό δικαίωμα, με την ανοχή της εκάστοτε διοίκησης.                                                               Σχετικό αίτημα για την έκδοση ΠΔ που να επιτρέπει τη νόμιμη και διαρκή δυνατότητα επίσκεψης των ΚΑΑΥ από τα μέλη μας, έχει υποβληθεί προς την Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία και υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι εξετάζεται θετικά.                        Πέραν των ανωτέρω, κρίνεται σκόπιμο όπως διευκρινιστεί προς τα μέλη μας ότι, όπως γίνεται αντιληπτό, το εν λόγω θέμα δεν αφορά σε υφιστάμενες παροχές από το ΥΠΕΘΑ προς τους Εφέδρους Αξιωματικούς, όπως για παράδειγμα τα ανωτέρω.)

Υπ΄αριθμό 0-15/2005 Πάγια Διαταγή  του Γ.Ε.Σ. "Περί Συστάσεως - Οργανώσεως και Λειτουργίας των Στρατιωτικών Λεσχών"