Ιστορικά Στοιχεία Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας

Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεώτεροι