Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καβάλας (Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας)


         Διεύθυνση : Ομονοίας 38 Καβάλα  τ.κ. 65302

Τηλέφωνο / Fax : 2510 832747

                  Email : seankavalas@gmail.com 

           Facebook : Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καβάλας


Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καβάλας (Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας) αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου.  

Μέλη του Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας  είναι οι Έφεδροι σε εφεδρεία Αξιωματικοί και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, που κατοικούν στο Νομό Καβάλας και οι οποίοι ελεύθερα και με δική τους προαίρεση αφού επιθυμούν να γίνουν μέλη του, εγγράφονται στον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καβάλας ( Αίτηση Εγγραφής με Δικαιολογητικά στη σελίδα Αιτήσεις ).

Η Εποπτεία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας επί των ΣΕΑΝ ασκείται από τη Διεύθυνση Εφέδρων Πολεμιστών Αγωνιστών Θυμάτων κ Αναπήρων Πολέμου (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.)

Η Ανωτάτη Πανελλήνιος Ομοσπονδία Εφέδρων Αξιωματικών (Α.Π.Ο.Ε.Α.) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου κι ιδρύθηκε το 1982 βάσει του Νόμο 1301/1982 - ΦΕΚ 132/Α/29.10.1982. Η έδρα της βρίσκεται στην Αθήνα, καλύπτει ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια κι ανήκει στην εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Μέλος της Α.Π.Ο.Ε.Α. αποτελεί ο Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας βάσει του νόμου Νόμο 1301/1982 - ΦΕΚ 132/Α/29.10.1982.

Η έγκριση του Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Π.Ο.Ε.Α. και των Συνδέσμων Εφέδρων Αξιωματικών Νομών (Σ.Ε.Α.Ν.) της Ελληνικής Επικράτειας περιλαμβάνεται στο ΦΕΚ 594/Β/30.09.1992.

O Nόμος 1301/1982 (ΦΕΚ Α132_29-10-1982), έχει τροποποιηθεί με τον Νόμο 3648/2008 (ΦΕΚ Α38_29-02-2008) 

                                                             Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Καβάλας                                                                        Δημιουργία - Διαχείριση Ιστοσελίδας : Γιώργος Δ. Παπαδημητρίου  Γενικός Γραμματέας Σ.Ε.Α.Ν. Καβάλας   
Υλοποιήθηκε από τη Webnode Cookies
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε